Ze względu na właściwości użytkowe oraz główne kierunki ich zastosowań: związki zwilżające,dyspergujące,pieniące,piorące,emulgatory, anty emulgatory i solubilizatory W zależności od zdolności cząsteczek surfaktantów do dysocjacji w roztworze wodnym : a)związki jonowe b)związki niejonowe

Read More