demineralizacja wody

demineralizacja wody,woda demineralizowana

Demineralizacja w kosmetykach

W trakcie wykonywania zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych przy samochodzie bardzo często używane są preparaty, które należy rozcieńczać wodą,a podczas mycia auta w ostatnim płukaniu najczęściej stosowana jest woda czysta.

Warto jednak pamiętać, że pobierana z sieci wodociągowej woda tak naprawdę, w sensie chemicznym, jest roztworem wodnym różnych soli. Od ich stężenia zależy, czy woda jest twarda, czy miękka, a zarazem w jakim stopniu przydatna jest do konkretnych zastosowań technicznych. Rozpuszczone w wodzie sole występują w formie jonów, czyli naładowanych elektrycznie cząsteczek. Fakt ten wykorzystuje się do pomiaru stężenia minerałów w próbce wody, przepuszczając przez nią prąd elektryczny. Ponieważ im więcej jonów, tym większa przewodność, wynik pomiaru oporności próbki porównuje się z opornością wody chemicznie czystej i określa stężenie minerałów. Proces ich usuwania z wody nazywa się demineralizacją. Przemysłowa demineralizacja opiera się również na wykorzystaniu elektrycznych właściwości rozpuszczonych soli, przy zastosowaniu technologii jonowymiennych. W specjalnych zbiornikach, przez które przetłaczana jest demineralizowana woda, umieszczone są wkłady, zwane złożami, wychwytujące elektrycznie naładowane cząsteczki soli. Technologia ta jest także bardzo często stosowana w celu uzdatniania wody przeznaczonej do użytku domowego. Po co demineralizuje się wodę? W przemyśle farmaceutycznym czy chemicznym jest to podstawowy wymóg technologiczny, pozwalający na powtarzalne otrzymywanie założonej jakości produktu. W codziennych zastosowaniach woda demineralizowana pozwala przede wszystkim na oszczędność energii oraz wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń. Podczas mycia samochodu rozcieńczanie używanych kosmetyków samochodowych twardą wodą wodociągową powoduje znaczne wydłużenie czasu mycia, obniżenie wydajności detergentów, zaś po płukaniu zwykle pozostają zacieki, wymagające starannego polerowania. Z tych samych względów wodę demineralizowaną należy stosować do rozcieńczania oraz produkcji płynu do spryskiwaczy.

Z kolei płyn chłodniczy musi być bezwzględnie rozcieńczany wodą demineralizowaną, ze względu na ryzyko zniszczenia układu chłodzenia przez kamień kotłowy.

One Response Comment

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.