Ze względu na właściwości użytkowe oraz główne kierunki ich zastosowań:

związki zwilżające,dyspergujące,pieniące,piorące,emulgatory, anty emulgatory i solubilizatory

W zależności od zdolności cząsteczek surfaktantów do dysocjacji w roztworze wodnym :

a)związki jonowe

b)związki niejonowe

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.