1. Zmiana dot. alkoholu częściowo skażonego na gruncie przepisów SENT

Na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1427; dalej: „rozp. ws. towarów”) zmodyfikowany został katalog towarów, których przewóz objęty jest systemem monitorowania i kolejowego.

Na gruncie § 1 pkt 3 rozp. ws. towarów do systemu SENT będą również zgłaszane:

3) towary, bez względu na kod CN, zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej

objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:

  1. a) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
  2. b) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
  3. c) alkoholem izopropylowym

– jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Powyższe oznacza, iż przewóz towarów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, skażony:

▪ mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium,

▪ mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium,

▪ alkoholem izopropylowym.

– wiązać się będzie z obowiązkiem dopełniania obowiązków wynikających z ustawy SENT.

Rozporządzenie weszło w życie 25 września 2018 r.

Tekst nowelizacji rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1427/1

 

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.