Marki własne

Marki własne

"Private Label"

Wykonamy produkty pod twoją etykietą.

Firma świadczy usługi w zakresie produkcji pod marką własną. Przedsiębiorstwa korzystające z private label często współpracują z producentami lub dostawcami, którzy tworzą produkty zgodnie z ich specyfikacjami i oznaczają je etykietą firmy, zamiast własną marką producenta. Takie produkty mogą być sprzedawane w sklepach detalicznych lub dystrybuowane w inny sposób przez przedsiębiorstwo.

Zalety private label dla przedsiębiorstw mogą obejmować:

Kontrola nad brandingiem: Przedsiębiorstwo może budować własną markę i kontrolować sposób, w jaki jest prezentowane na rynku.

Większa marża zysku: Tworzenie własnych produktów pozwala przedsiębiorstwu uzyskać większą marżę zysku w porównaniu do sprzedaży produktów innych marek.

Lojalność klientów: Klienci mogą rozpoznawać i angażować się w markę przedsiębiorstwa, co może prowadzić do większej lojalności i powtarzalnych zakupów.

Dostosowanie oferty: Przedsiębiorstwo ma większą elastyczność w dostosowywaniu produktów do potrzeb i preferencji swoich klientów

Na życzenie Klienta projektujemy etykiety i wyszukujemy opakowania. Spełniamy oczekiwania Klienta wobec właściwości i jakości wytwarzanego produktu. Jesteśmy elastyczni i kreatywni w tworzeniu produktów pod marką zleceniodawcy.

”Wiarygodność naszych dążeń do wykonywania wysokiej jakości usług, spełniających stale wzrastające wymagania Klientów opieramy na sprawdzonych Systemach Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015″

ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dotycząca systemów zarządzania jakością (SZJ). Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania jakością w organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności lub branży.

Główne zasady i wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 obejmują:

1. Polityka jakości: Organizacja powinna opracować politykę jakości, która jest zgodna z celami organizacji i spełnia oczekiwania klientów.

2. Zarządzanie ryzykiem: Organizacja powinna identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z jej działalnością, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

3. Zaangażowanie kierownictwa: Kierownictwo organizacji powinno wykazywać zaangażowanie w rozwój i wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz być odpowiedzialne za jego skuteczność.

4. Procesowe podejście: Organizacja powinna opierać swoje działania na podejściu procesowym, identyfikując, zarządzając i kontrolując procesy związane z jej działalnością.

5. Udoskonalanie ciągłe: Organizacja powinna dążyć do ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania jakością, procesów i rezultatów.

Norma ISO 9001:2015 ma na celu zapewnienie organizacjom skutecznego systemu zarządzania jakością, poprawę jakości produktów lub usług oraz zwiększenie satysfakcji klientów. Certyfikacja zgodności z tą normą może świadczyć o zgodności organizacji z międzynarodowymi standardami jakości i przynosić korzyści w zakresie reputacji, zaufania klientów i efektywności operacyjnej.

Wybierz pola, które mają być pokazane. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
  • Zdjęcie
  • SKU
  • Oceny
  • Cena
  • Stan w magazynie
  • Description
  • Waga
  • Wymary
  • Dodatkowe informacje
  • Dodaj do koszyka
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj