POLITYKA JAKOŚCI

Za główny cel działania stawiamy sobie dążenie do ciągłego wzrostu satysfakcji Klientów ze świadczonych przez nas usług. Cel ten definiuje następujące główne założenia przyjętej Polityki Jakości:

Założenia przyjętej Polityki Jakości

  1. Właściwa identyfikacja potrzeb i oczekiwań naszych Klientów
  2. Dostarczanie wyrobów w pełni satysfakcjonujących naszych Klientów
  3. Dbanie o to, aby zachowana była właściwa proporcja pomiędzy jakością produktu, czasem jego realizacji oraz kosztem jego wykonania, pozwalająca na utrzymanie stałego wzrostu przedsiębiorstwa
  4. Systematyczne podnoszenie jakości oferowanych produktów osiągane przez ciągłe doskonalenie wszystkich procesów związanych z przyjętą Polityką Jakości
  5. Dbałość o środowisko przez minimalizację start i odpadów

W celu realizacji tak określonych założeń przyjętej Polityki Jakości Zarząd zobowiązuje się do:

  • Uznania przyjętych zasad Polityki Jakości jako podstawowego elementu strategii firmy
  • Zabezpieczenia zasobów przedsiębiorstwa do realizacji postanowionych celów
  • Motywowania i kontrolowania pracowników w zakresie realizacji przyjętych założeń Polityki Jakości
DO GÓRY
Translate »