p014_1_00

Title

  • Opakowanie
  • Paleta
  • Kod kreskowy
  • Załącznik
1 szt 
200 szt
5906245460058 
 ……………
Opis

Drewno opałowe konfekcjonowane jest w postaci kloców łupanych z drzew liściastych. Odpowiednio składowane oraz sezonowane drewno posiada niską wilgotność i pozwala nalepsze wykorzystanie energii cieplnej wytwarzanej przy spalaniu.