SENT dla klientów

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż dnia 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów.

Powyższa ustawa nakłada obowiązki na podmioty uczestniczące w przewozie drogowym tzw. „towarów wrażliwych”. Należą do nich m.in.:

na przykład:

  • Alkohol etylowy nieskażony ≥ 80%
  • Alkohole skażone (techniczne)
  • Glikol etylenowy
  • Gliceryna farmaceutyczna

Wymagana rejestracja na platformie puesc : https://puesc.gov.pl/eori

 

 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM MONITOROWANIA

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

 

3.10 Czy przewóz płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych o pozycji CN 3820, zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony, w opakowaniach 5 litrów dla płynów do spryskiwaczy i 0,75 litra dla odmrażaczy, podlega monitorowaniu? (na 1 palecie może być 108 baniek po 5 litrów – razem 540 litrów).

Towary klasyfikowane do pozycji CN 3820 zawierające alkohol etylowy podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów (art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów).

Ale też z art. 3 ust. 4 pkt 2 lit. f powołanej ustawy wynika, że towary te nie podlegają zgłoszeniu, jeżeli są przewożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

Oznacza to, że opisany ładunek nie podlega zgłoszeniu, ponieważ towar ten jest pakowany w pojemnikach jednostkowych 5-litrowych i 0,75-litrowych (mimo, że łączna objętość tego towaru to 540 litrów).

Stan na 24.03.2017r.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.